Servicii

 1) Oferim servicii de consultanţă pentru feroneria pe care o producem, precum şi sprijin în adaptarea feroneriei pentru diferite tipuri de mobilier.

2) Prelucrări mecanice prin aşchiere.

3) Prelucrări mecanice prin deformare plastică la rece: ştanţări şi matriţări.

4) Prelucrări mecanice prin electroeroziune.

5) Operaţii de îmbinare prin sudare cu electrozi rutilici, sudare în câmp protejat de CO2 sau argon, sudura electrică în puncte.

6) Electroplacări sau galvanizări după cum urmează:

  • Zincare
  • Alamire
  • Cuprare
  • Fierare
  • Brunare neagră
  • Brunarea pieselor alamite, zincate şi cuprate

7) Vopsire în câmp electrostatic Paletă RAL.

 

Mai multe detalii la adresa noastră de email  scmisorfsrl@yahoo.com